Ангилал

Үйл ажиллагаа, орчин

“Сайхан орчин, сонирхолтой тоглоом, сайн харилцаа- ногоон ирээдүй” уриа бүхий  конструктивимын онолд суурилсан, өөрийн  цэцэрлэгийн  онцлог байдалд тулгуурлан хүүхэд багаасаа цэцэг ургамал, амьтад, шувуу зэргийг хайрлан хамгаалах, үзлийг төлөвшүүлэх үзэл баримтлалыг боловсруулан ажиллаж байна. Өөрийн цэцэрлэгийн онцлогт нийцүүлэн боловсруулсан байгалийн тухай үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд цэцэрлэгийн эдэлбэр газраас жил бүр арнитик 70-220 кг, интоор 11 кг, нохойн хошуу, чацаргана хураан авч хүүхдийг витаминжуулах

Дэлгэрэнгүй


Өдөрлөгүүд