ХЭРЛЭН СУМЫН УЛСЫН ТЭРГҮҮНИЙ 14-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

Нэг: Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү журмыг Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, Боловсролын тухай хууль, Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль, цэцэрлэгийн дүрэм, багшийн ёс зүйн дүрэм, ариун цэвэр, эрүүл ахуй, хүүхдийн цэцэрлэгийн аюулгүй байдлын дүрэм бусад хууль... Дэлгэрэнгүй

Манай цэцэрлэгийн түүх

Тус цэцэрлэг нь тухайн үеийн ЗХУ-ын тусламжаар баригдсан. 280 хүүхдийн суудалтай цэцэрлэгийн барилгыг 1986 оны 2 сарын 3-нд 400 гаруй хүүхэдтэй, 52 багш ажиллагсадтайгаар үүд хаалгаа нээж дурсгалын алтан түлхүүрийг эрхлэгч Б.Цэцэг, орон нутгийн удирдлагууд, багш, ажиллагсад,... Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга

Эрхэм зорилго

Багш, хүүхдийг хөгжүүлсэн “Улсын тэргүүлэх цэцэрлэг” болно.

Уриа

Сайн харилцаа, сайхан орчин, сонирхолтой тоглоом-амжилтын үндэс.